Gerard Sala          Obra actual:     Poesia

La poesia de Gerard Sala és la que pren la paraula del seu pensament, paral·lelament a la realització de la seva obra plàstica, intenta manifestar amb paraules els continguts essencials que la seva obra planteja, com un eco que neix de la necessitat de comprendre’s a si mateix.

En general és coincident el que diu amb el que pinta en cada una de les èpoques. Descriu tant les influències visuals del seu entorn proper, com els aspectes estètics que aquesta mirada diposita en la seva pintura.

Descriu tant aspectes conceptuals i de contingut del seu treball visual, com les sensacions de “l’estat de gràcia” que es dona durant la realització de l’obra, així com els plantejaments ètics i espirituals que conformen l’actitud del creador. Com la seva pintura, ha evolucionat des de la seva mirada exterior vers la seva mirada interior cada vegada més plena de misticisme.

En els darrers poemes tendeix a la síntesi i a l’abstracció, cosa que implica cada vegada més una economia i una reducció de llenguatge que defuig l’erudició filològica. Ja cap el final aborda aspectes tant “limitats” com l’intangible i el silenci que, fins i tot arriben a qüestionar la paraula com a eina expressiva.

La pràctica de la poesia no es dona en Gerard Sala amb la continuïtat i l’assiduïtat que es dona bàsicament en la seva pintura, i potser també en la seva escultura. Hi ha un primer període que va del 1966 al 1969. Un segon període centrat solament a l’any 1977 i un tercer període que va del 1984 al 1988. És a partir de l’any 1994 que pren una certa continuïtat ja fins al 2010.

Cal destacar, però, que en molts cassos i encara que no siguin estrictament coincidents temporalment amb l’obra plàstica, la paraula s’avança i apareixen aspectes i conceptes que, posteriorment, acaben per poder ser manifestats plàsticament.

Sel·lecció de poemes de Gerard Sala

Enllaç vídeo:
Fragments 1,2 i 3 del recital de Gerard Sala al Teatre Zorrilla de Badalona el 18 de novembre de 2009 dins el cicle Poesia i cia...

Enllaç vídeo:
Fragment del recital Price i cia... a l'Espai Betúlia de Badalona l'11 de novembre de 2011.