Gerard Sala          Obra actual:     Pintura

Des de l'any 2005 l'obra pictòrica de Gerard Sala es situa en l'etapa Itineraris de l’intangible. Els “nuclis” evolucionen cap els “itineraris” que transcorren i circulen amb l’aigua en forma de rius continus i infinits que discorren per múltiples petits nuclis o còdols del riu, fulles endutes pel vent o pinzellades que, com illes, clapegen la superfície del mar desprenent petites aures. A partir dels itineraris del riu (més orgànics) es crea la necessitat d’integrar-hi itineraris de l’espai, itineraris entre estrelles amb una estructura més lineal i geomètrica que contrasti amb el fons més espacial/còsmic, prenent un sentit final més eteri, del blau infinit en el que habiten les constel·lacions i els astres; així progressivament, l’espai pren tot el protagonisme a partir dels tres elements principals l’aigua, l’aire i la llum, tres conceptes intangibles, que, d’alguna manera, ja hi eren presents, però que, ara, prenen rellevància, es fonen i s’integren en itineraris, algunes vegades més sinuosos i que responen d’una forma ambivalent com a decurs del riu (aigua), vol d’ocell (aire), aures (llum) i que ja cap al final tornen a esdevenir constel•lacions però ara alliberades del seu context per esdevenir bàsicament pintura.

10_2005-120x120.jpg
     2005.- 120x120 
10_2006--146x130.jpg
     2006.- 146x130 
10_2006-146x130.jpg
     2006.-146x130 
10_2007--74x74.jpg
     2007.- 74x74 
10_2007--92x92.jpg
     2007.- 92x92 
10_2007--130x130.jpg
     2007.- 130x130 
10_2007-130x130.jpg
     2007.-130x130 
10_2008--58x55.jpg
     2008.- 58X55 
10_2009-114x146.jpg
     2009.-114x146 
10_2010-a--50x200.jpg
     2010 a.- 50x200 
10_2010-b--50x200.jpg
     2010 b.- 50x200 
10_2010-c--120x240.jpg
     2010 c.- 120x240 
10_2010-d--120x240.jpg
     2010 d.- 120x240 
10_2010-e---41x41.jpg
     2010 e.- 41x41 
10_2010-f---41x41.jpg
     2010 f.- 41x41 
10_2010--74x743.jpg
     2010.- 74x74.3 
10_2010--74x74.jpg
     2010.- 74x74 
10_2010--200x240.jpg
     2010.- 200x240 
10_2010-74x745.jpg
     2010.-74x74.5 
10_2010-74x7410.jpg
     2010.-74x74.10 
10_2010-130x130.jpg
     2010.-130x130 
10_2010-150x100.jpg
     2010.-150x100 
10_2012-a-74x74.jpg
     2012 a.-74x74 
10_2012-65x99.jpg
     2012.-65x99 
10_2012-73x73.jpg
     2012.-73x73 
10_2012-74x74.jpg
     2012.-74x74 
10_2013-178x149.jpg
     2013.-178x149