Gerard Sala          Obra actual:     Escultura

És a partir de l’any 1997 que apareix la necessitat de complementar el llenguatge pictòric a partir de plantejaments escultòrics de forma continuada. Contrastar la “lleugeresa espacial” de la pintura amb la “densitat corpòria” de l’escultura. Es pot comprovar, tanmateix, que la unitat conceptual i d’estil entre les dues disciplines ja que ambdues s’autoalimenten.
La iconografia es fonamenta inicialment a través de formes esquemàtiques simples de peixos, serps, ales, aures, ocells, però molt especialment de la seva acció dinàmica ingràvida, per anar evolucionant progressivament cap a formes més lliures i insinuades que descriptives. La utilització del color és molt mesurada i en general respecta els colors naturals dels elements emprats ( fusta, pedra, ferro rovellat i planxa d’alumini) i es cenyeix tan sols al blanc, al negre, al plata i, especialment als blaus així con a algunes pàtines. La natura sempre hi és present a través dels materials i de la iconografia, i el seu contingut espiritual es manifesta amés en la seva lleugeresa i en el color.

11_1997--50x40x5.jpg
     1997.- 50x40x5 
11_1999--58x80x5.jpg
     1999.- 58x80x5 
11_2000--19x35x5.jpg
     2000.- 19x35x5 
11_2001--24x32x11.jpg
     2001.- 24x32x11 
11_2003--30x95x15.jpg
     2003.- 30x95x15 
11_2004--44x74x4.jpg
     2004.- 44x74x4 
11_2004--65x45x15.jpg
     2004.- 65x45x15 
11_2008--28x55x7.jpg
     2008.- 28x55x7 
11_2008--38x50x17.jpg
     2008.- 38x50x17 
11_2009--37x50x10.jpg
     2009.- 37x50x10 
11_2009--38x55x15.jpg
     2009.- 38x55x15 
11_2009--40x73x10.jpg
     2009.- 40x73x10 
11_2010--15x50x30.jpg
     2010.- 15x50x30 
11_2010--23x135x9.jpg
     2010.- 23x135x9 
11_2013-95x54x20.jpg
     2013.-95x54x20 
11_2013-49x30x8.jpg
     2013.-49x30x8 
11_2014-32x40x5.jpg
     2014.-32x40x5 
11_2014---54x35x11.jpg
     2014 . -54x35x11 
11_2014---162x69x15.jpg
     2014 .- 162x69x15 
11_2014-31x71x4.jpg
     2014.-31x71x4 
11_img0122.jpg